EURACTIV PR

An easy way of publishing your relevant EU press releases.

S&Ds present roadmap for sustainable Europe in Slovenia

Sections

Global Europe
S&D Group leader Udo Bullmann will travel to Ljubljana and Maribor in Slovenia to present the Progressive Society policy report on Sustainable Equality*  at an event on Friday, March 5, together with S&D vice-president and Slovenian MEP Tanja Fajon. Bullmann and Fajon will also meet representatives of the Slovenian social democratic party and visit an urban laboratory for social innovation as well as a retirement home in Maribor.
 
Udo Bullmann stated:
“We come to Slovenia at a crucial moment in European history. Once again, there are political forces who advocate an agenda of chauvinism, nationalism and territorial revanchism. The recent unacceptable comments from Antonio Tajani, President of the European Parliament, on Istria and Dalmatia as well as on Italian dictator Benito Mussolini, which we strongly condemned, echo this deeply unsettling development. Europe was built as a stronghold against nationalism, and we will not allow anyone to turn back the wheel of time. This is why Europe needs to change its course fundamentally.
“A Europe of stagnation and social injustice, as embodied by conservative parties, plays into the hands of right-wing populists and nationalist. We offer a concrete roadmap for a social and ecological revolution, based on the 2030 United Nation Sustainable Development Goals. We want to create a truly fair economic, social and environmental model that will achieve decent living conditions for the many, not just the few, while respecting the natural boundaries of our planet. I am looking forward to presenting these ideas to the Slovenian people, as well as to listen and learn from their perspective on Europe. Together, we can show that a different Europe is possible.”
 
S&D vice-president Tanja Fajon said:  
"I am glad to host my Group leader and dear friend Udo Bullmann in Slovenia. His visit is not only a sign of our good cooperation, but also of S&D's strong commitment to Slovenian social democracy.
“We cannot turn a blind eye to the obvious inefficiency of the model our societies are based on. We cannot expect to stop the spread of populism unless we fix the shortcomings of our societies: inequality, the lack of social and ecological sustainability and putting profit before people. Only when we offer a concrete plan, based on the values of social democracy and driven by a wish for a fairer model, can we win the hearts and minds of all those who now buy cheap populist tricks.
“I welcome the fact that the herald of progressive society and sustainable equality will be presented in the capital of Slovenia as well as in the second biggest town, Maribor. The voice of change should reach as many people as possible and I am particularly proud that this change is brought to Slovenia by the S&D family."
The debate on the Progressive Society report will take place from 17h to 19h in Maribor, Vetrinjski dvor (Vetrinjska ulica 30). Panelists: Udo Bullmann, S&D president; Tanja Fajon, vice-president of S&D and SD; Dr. Aleksander Jevsek, Mayor of the Municipality of Murska Sobota and Member of the Committee of the Regions as well as Žiga Čepe, a young climate activist.
*The report was put together by a group of independent experts under the lead of former Greek minister of Labour and the Economy Louka Katseli and former PES-President and Prime Minister of Denmark Poul Nyrup Rasmussen.
 
***
S&D predstavil načrt za trajnostno Evropo in Slovenijo
V petek, 5. aprila, se bo na delovnem obisku v Ljubljani in Mariboru mudil predsednik S&D skupine v Evropskem parlamentu Udo Bullmann. Predstavil bo Poročilo o trajnostni družbi blaginje za vse. S Tanjo Fajon, podpredsednico S&D, se bo srečal s predstavniki slovenskih Socialnih demokratov ter si v Mariboru ogledal skupnostni razvojni center Tkalka in Dom Danice Vogrinec, ki mu je Evropska zveza za starejše podelila nagrado za najboljši dom starostnikov.
“V Slovenijo prihajamo v ključnem trenutku evropske zgodovine. Zopet so priplavale na površje politične sile z agendo šovinizma, nacionalizma in ozemeljskega revanšizma. Nedavne nesprejemljive izjave predsednika EP Antonija Tajanija o Istri in Dalmaciji ter fašističnem diktatorju Benitu Mussoliniju, ki jih najostreje obsojamo, nakazujejo skrajno skrb vzbujajoč razvoj dogodkov v EU. Evropa je bila zgrajena kot branik proti nacionalizmu in nikomur ne bomo dopustili, da bi zavrtel čas nazaj. Evropa se mora temeljito spremeniti.
Konservativne stranke poosebljajo Evropo, ki pojema in ki je družbeno nepravična, in to je voda na mlin radikalno desnim populistom in nacionalistom. S&D ponuja konkreten načrt za socialno in ekološko revolucijo, ki temelji na Agendi 2030 za trajnostni razvoj Združenih narodov. Vzpostaviti želimo resnično pravičen gospodarski, družbeni in okoljski model, ki bo zagotovil dostojno življenje vsem, ne le peščici, ob upoštevanju omejitev našega planeta. Veselim se, da bom lahko predstavil naš načrt prebivalcem Slovenije ter prisluhnil in izvedel več o njihovih pogledih na Evropo. Skupaj lahko pokažemo, da je drugačna Evropa mogoča.”
 
Podpredsednica S&D skupine Tanja Fajon:
“Vesela sem, da bom v Sloveniji gostila predsednika svoje politične skupine in prijatelja Uda Bullmanna. Njegov obisk ni le znak našega odličnega sodelovanja, pač pa tudi močne zavezanosti S&D skupine slovenski socialni demokraciji.”
“Ne moremo si zatiskati oči pred očitno neučinkovitostjo modela, na katerem temeljijo naše družbe. Ne moremo pričakovati, da bomo ustavili vzpon populizma, če ne bomo odpravili družbene neenakosti in vzpostavili trajnostnega družbenega in okoljskega razvoja in če bo dobičkonosnost še naprej postavljena pred interese ljudi. Le s konkretnim načrtom, ki temelji na vrednotah socialne demokracije in pravičnejše družbe, lahko spet pridobimo zaupanje in naklonjenost tistih, ki sedaj nasedajo poceni populističnim trikom.“
“Pozdravljam pobudo, da se poročilo o trajnostni družbi blaginje predstavi v dveh največjih slovenskih mestih. Glas za spremembe mora doseči kar največ ljudi in zelo sem ponosna, da to spremembo prinaša v Slovenijo prav S&D družina.”
Razprava o trajnostni družbi blaginje za vse bo v petek, 5. aprila, od 17. do 19. ure v Vetrinjskem dvoru, Vetrinjska ulica 30 v Mariboru.
 
Udeleženci omizja: Udo Bullmann, predsednik  S&D skupine, Tanja Fajon, podpredsednica S&D skupine in podpredsednica SD, dr. Aleksander Jevšek, župan Murske Sobote in član Odbora regij, ter Žiga Čepe, mladi aktivist.