EURACTIV PR

An easy way of publishing your relevant EU press releases.

“No one should face jail for abortion” say S&D Euro MPs (PL below)

Date

08 Apr 2016

Sections

Justice & Home Affairs

S&D Euro MPs are outraged by plans to impose a complete ban on abortion in Poland; where the current law is already very restrictive. They support the demonstrations that are being organised this weekend in big cities across Europe in solidarity with Polish women and call on Polish Prime Minister Beata Szydlo to stop this initiative now.

Poland has already one of the most restrictive laws on abortion in the EU, allowing women to terminate pregnancy only in three extreme cases.

The draft law launched by anti-choice activists would introduce a complete ban on abortion and a new category into the criminal code – “prenatal murder”, which will introduce penalty of 3 to 5 years in prison for women, doctors and anyone helping a woman to perform an abortion.
 
S&D Group leader Gianni Pittella said:
 
"In our modern times, no woman, no doctor and no one should face jail for having or helping a woman to perform an abortion. We, as socialists and democrats, reject this form of obscurantism from another age.
 
"As socialists we cannot stand idly by in the face of such dramatic breaches of women's rights in an EU member state.
 
"We urge the Polish government to step back from this proposal."
 
S&D Group spokeswoman for women’s rights and gender equality, Marie Arena added:
 
"Such a ban is simply criminal. It would lead to the endangering of the life and health of women, increased maternal mortality and morbidity and lead to the denial of life saving care and to an increased number of clandestine abortions.
 
"As a woman and mother, I want to appeal to the Prime Minister Beata Szydlo to stop this initiative immediately. Instead, the government must recognise the inalienable rights of women and girls to choose what to do with their bodies and the right to access voluntary family planning and safe and legal abortion."

Join the protest organized in front of the Polish embassies all over Europe. In Brussels, it will take place at 2 pm, this Saturday, in front of the Polish embassy, Rue Stevin. Find out more here: https://www.facebook.com/events/2007033189521272/


 

"Nikt nie powinien iść do więzienia za dokonanie aborcji" mówią eurodeputowani z S&D

Europarlamentarzyści z S&D są oburzeni planami narzucenia w Polsce całkowitego zakazu aborcji, mimo tego, iż obecnie obowiązujące prawo jest już w tej kwestii bardzo restrykcyjne. Eurodeputowani wyrażają wsparcie dla demonstracji organizowanych w ten weekend w największych europejskich miastach, solidaryzując się z Polkami i wzywając polską premier Beatę Szydło do zaniechania realizacji tego pomysłu.

Obecnie obowiązujące w Polsce prawo aborcyjne jest jednym z najbardziej restrykcyjnych w Unii Europejskiej: zgodnie z nim, wykonanie zabiegu aborcji jest legalne tylko w trzech skrajnych przypadkach.

Projekt ustawy, zaproponowany przez organizacje pro-life, zakłada całkowity zakaz aborcji i wprowadza nowe przestępstwo - morderstwo prenatalne, które byłoby karane karą pozbawienia wolności na okres od lat 3 do 5 dla kobiety, dla lekarza, który dokonał zabiegu oraz każdej osoby, która w nim pomagała.

Przewodniczący frakcji S&D w Parlamencie Europejskim, Gianni Pittella, powiedział:

"W dzisiejszych czasach, żadna kobieta, żaden lekarz, ani nikt inny nie powinien ryzykować kary pozbawienia wolności za dokonanie zabiegu aborcji. My, jako socjaldemokraci, odrzucamy tego typu obskurantyzm rodem z innej epoki.

Jako socjaliści, nie możemy pozostać obojętni na tak dramatyczne formy łamania podstawowych praw kobiet w państwie członkowskim UE.

Wzywamy polski rząd do wycofania się z tego projektu".

Rzeczniczka grupy S&D odpowiedzialna za kwestie praw kobiet i równości płci, Marie Arena, dodała:

"Taki zakaz, to wręcz przestępstwo. Doprowadzi on do sytuacji, w której zdrowie i życie kobiet może być zagrożone, zwiększy odsetek zgonów i powikłań okołoporodowych. Całkowity zakaz aborcji doprowadzi do sytuacji, w której życie kobiety nie będzie priorytetem. Zwiększy się również liczba nielegalnie dokonywanych aborcji.

"Jako kobieta, i matka, chciałabym zaapelować do premier Beaty Szydło, aby natychmiast zaprzestano pracy nad tym projektem. Zamiast tego rząd powinien uznać niezbywalne prawa kobiet i dziewcząt do samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących ich ciał, wolnego dostępu do metod planowania rodziny a także możliwości legalnego wykonania zabiegu aborcji w bezpiecznych warunkach ".

Przyłącz się do protestu organizowanego przed polskimi ambasadami w Europie.
W Brukseli odbędzie się on w tę sobotę, o godzinie 14:00,  przed polską ambasadą przy Rue Stevin. Więcej informacji można znaleźć tutaj:  https://www.facebook.com/events/2007033189521272/

Jobs

Churches´Commission for Migrants in Europe (CCME)
Executive Secretary (half time)
International Association for Democracy (IAD)
Crowdfunding Officer (voluntary position)
SAFE - Safe Food Advocacy Europe
EU Project Manager
NATO Parliamentary Assembly
NATO PA Researchers
European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators
Policy Officer – Market Conduct (AD5)
Authority for European Political Parties and European Political Foundations
Compliance controls assistant