EURACTIV PR

An easy way of publishing your relevant EU press releases.

Changing the rules on migration - S&D citizens event – Friday 22 April in Rotterdam, the Netherlands (EN/NL)

Date

21 Apr 2022

Sections

Justice & Home Affairs

With the public showing unprecedented levels of solidarity with refugees fleeing war, the Socialists and Democrats are in Rotterdam this Friday to talk to citizens about changing the rules on migration in the EU so that solidarity and fair-sharing of responsibility is always Europe’s first response.

As part of a series of citizens debates on the Conference on the Future of Europe, S&D MEPs Thijs Reuten, Marc Angel and Nils Ušakovs will be in Rotterdam to lead the debate on the future of migration policy, alongside Anna Terrón Cusí, Former Spanish Secretary of State for Migration and director of FIIAPP, and Kati Piri, Member of the Dutch House of Representatives. During the event, citizens have the opportunity to learn more about the experiences of refugees arriving in Europe, with contributions from Mohammed Badran, founder of Syrian Volunteers Netherlands and social designer at OpenEmbassy, and migration expert Leo Lucassen. Dutch dancer Ahmad Joudeh, born and brought up as a stateless refugee in Syria, will perform during the event.

The event will take place on Friday 22 April from 18.00 to 21.00 at the Theatre de Doelen in Rotterdam and online. You can register for in-person participation for the #Progressives4Europe event or follow the event live from 19.30 on the S&D Group’s website. You can also register for our roundtable discussion with S&D MEPs taking place in-person from 18.00 here.

Thijs Reuten, S&D MEP on the justice and home affairs committee, said:

“In the first two weeks after Russia’s invasion, the EU received more refugees than in 2015 and 2016 put together. Russia’s war against Ukraine has shown that when faced with major challenges, member states alone cannot succeed. After years of political deadlock, the solidarity shown by millions of people across Europe to refugees fleeing Ukraine must be matched with the political will to reform EU rules. We believe that solidarity and fair-sharing of responsibility must be at the heart of Europe’s asylum and migration policy. With their direct input, citizens are also helping to shape a new progressive approach, with more EU tools and capacity to respond. We look forward to hearing more ideas from people in Rotterdam about how to change the rules so that the same rights are guaranteed for asylum-seekers and migrants in each and every EU country. EU governments must start listening to citizens direct demands and we hope current events will provoke a change of heart in the Council when it comes to asylum and migration policy in the EU. Local and regional governments are often the first point of contact for refugees and asylum-seekers so they have a key role to play. That’s why it is so important that we listen to local voices and fully involve them in shaping Europe’s future.”

******************************************************************************

Changing the rules on migration - S&D Citizens Event – ​​vrijdag 22 april in Rotterdam

Nu we een ongekende mate van solidariteit zien met vluchtelingen uit Oekraïne, praten de Europese sociaaldemocraten deze vrijdag in Rotterdam met experts en geïnteresseerden over het hervormen van de regels voor migratie in de EU - zodat solidariteit en een eerlijke verdeling van verantwoordelijkheid voortaan altijd het eerste antwoord van Europa zijn.

Als onderdeel van een reeks debatten over de ‘Conferentie over de toekomst van Europa’, zijn S&D-Europarlementariërs Thijs Reuten, Marc Angel en Nils Ušakovs in Rotterdam om de discussie over de toekomst van het migratiebeleid te voeren, samen met Anna Terrón Cusí, voormalig Spaans staatssecretaris voor Migratie, en PvdA-Kamerlid Kati Piri. Ook krijgen deelnemers de kans om meer te weten te komen over de ervaringen van vluchtelingen die in Europa aankomen, met bijdragen van Mohammed Badran, oprichter van Syrian Volunteers Netherlands ​​en migratie-expert Leo Lucassen. Daarnaast verzorgt de Nederlandse danser Ahmad Joudeh, geboren en getogen als staatloze vluchteling in Syrië, een optreden.

Het evenement vindt plaats op vrijdag 22 april van 18.00 tot 21.00 uur in Theater de Doelen in Rotterdam en online. Deelnemen aan het #Progressives4Europe-event is - na inschrijving - fysiek mogelijk, maar kan vanaf 19.30 uur ook via de S&D-website. Aanmelden voor het rondetafelgesprek met S&D-Europarlementariërs om 18.00 uur is hier mogelijk.

Thijs Reuten, S&D-Europarlementariër in de commissie justitie en binnenlandse zaken:

“In de eerste twee weken na de Russische invasie ontving de EU meer vluchtelingen dan in 2015 en 2016 bij elkaar. De oorlog in Oekraïne toont aan dat lidstaten niet in hun eentje kunnen slagen wanneer ze voor grote uitdagingen staan. Na jaren van politieke impasse moet de solidariteit die miljoenen mensen in heel Europa betuigen met vluchtelingen uit Oekraïne, gepaard gaan met de politieke wil om de EU-regels te hervormen. Wij vinden dat solidariteit en een eerlijke verdeling van verantwoordelijkheid centraal moeten staan ​​in het Europese asiel- en migratiebeleid. Met hun directe inbreng helpen EU-inwoners mee om een ​​nieuwe progressieve aanpak vorm te geven. We kijken uit naar de ideeën van Rotterdammers over een betere beleid, dat asielzoekers en migranten in elk EU-land dezelfde rechten geeft. Europese regeringen moeten beginnen te luisteren naar hun inwoners. We hopen dat de huidige situatie eindelijk zal leiden tot een nieuwe, effectieve aanpak in de Europese Raad als het gaat om het asiel en migratie. Lokale en regionale overheden zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor vluchtelingen en asielzoekers en spelen dus een sleutelrol. Daarom is het zo belangrijk dat we in gesprek gaan met lokale stemmen en hen volledig betrekken bij het vormgeven van de toekomst van Europa.”